ne ��ok ac�� var 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.