naz��m hikmet 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.