mor������������tesi 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.