me'm没l; umulan 


arad齥, lakin pek bir ba齥 bulamad齥.