lupus

 1. Bağışıklık sisteminin gereğinden fazla çalışmasından dolayı ortaya çıkan, vücudun birden fazla organında tutulum yapan kronik hastalık. tedavi edilmezse eklemlerde şekil bozukluğuna ya da böbrek yetmezliği sebebiyle ölüme yol açabilir. uzun süreli, sürekli tedavi ve düzenli kontrol gerektirir. aşırı tuzlu yememek ve güneş ışığından korunmak gerekir. güneş ışınlarının hastalığın aktivasyonu üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. hasta kendine son derece dikkat etmeli, vücudunu zorlayacak ağır sporlar yapmamalı, aşırı soğuk ve sıcaktan kendini korumalıdır. önemsenmediğinde günlük hayatı ciddi olarak etkiler, inanılmaz boyutlarda acı verebilir. kesinlikle ciddiye alınmalıdır.
  (angelmergewithdevil 05.04.2006 09:22)
 2. (bkz: canis lupus)
  (wu wei 05.04.2006 10:03)
 3. tam adı sistemik lupus eritematosis olan romatolojik bir hastalık. özellikle doğurganlık çağında olan kadınlarda görülür. otoimmün bir hastalıktır, yani insanı normalde dışardan gelen etkenlere karşı koruyan bağışıklık sisteminin anormal çalışarak kendi hücrelerine zarar vermesi ile oluşur. yorgunluk, bitkinlik, ateş gibi şikayetlerin yanısıra pek çok hastada eklem, deri tutulumları olur. en tehlikelisi böbrek tutulumudur. bunların dışında akciğer ve kalp zarları, kan hücreleri gibi pekçok farklı sistemi etkileyerek kendisini çok farklı şekillerde gösterebilir. hastaların uv işiktan kaçınması - hastalığı alevlendirebileceği için - önemlidir. bugün dikkatli bir takip ve uygun ilaç tedavileri ile hastaların pekçoğu günlük hayatlarını normal şekilde sürdürebilmektedir.
  (samjaza 10.04.2006 23:55)
 4. "homo homini lupus."
  thomas hobbes'un sarfettiği "insan, insanın kurdudur." anlamına gelen cümle.
  (poetisa 11.04.2007 16:42 ~ 12.08.2008 05:08)
 5. sistemik lupus eritematozus ya da kısaca sle, berbat bir hastalıktır. tedavisi yoktur, kendiliğinden geçmez. işin garibi, türkiye'de hızla yayılmaktadır. bundan 20 yıl önce lupus "nadir" hastalıklar arasında yer alırken bugün hastalara lupus'uyla yaşamaları için tıp fakültesi hastanelerinde hasta okulları düzenlenmektedir.
  lupus geçmez, uykuya yatar. belli periyotlarla tekrarlar. tedavisi yoktur. kaçınılmaz olanı geciktirir sadece. en tehlikelisi de böbreklerda tutulum yapan tipidir.
  ancak, lusup çok nadiren de olsa "yalancı lupus" denen ve aynı belirtileri gösteren bir hastalıkla da karıştırılabilir ve bu satırların yazarına 2 yıllık lupus tedavisinin ardından "sen galiba yalancı lupusmuşsun" denmiştir.
  (hazeyame 11.04.2007 23:41)
 6. house** ve ekibinin bölüm aşırı zikrettikleri hastalık, bir tahminin arasına mutlak sıkışıveriyor.
  (breegadoon 22.06.2008 03:28 ~ 22.06.2008 03:28)
 7. Sistemik Lupus Eritematozus (SLE, doktorlar arasında Lupus olarak da adlandırılır), sebebi bilinmeyen cilt, eklem, böbrek, kalp zarı, akciğer zarı gibi bir çok doku ve organ iltihabına bağlı çok sayıda bulgularla giden, değişik seyir gösteren ve bağışıklık sisteminin bozuk çalışması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Lupus sözcüğü, latincede “kurt” anlamında olup ciltte çıkan yaraların tahrip edici özelliğini ifade eder. 1872 yılında Kaposi, hastalığın sadece cildi değil vücudun değişik organlarını etkileyen bir hastalık olduğunu fark etmiştir.

  SLE’nin başlamasında ve devam etmesinde genetik olarak yatkın bireylerde çevresel faktörlerin rolü olduğu düşünülmektedir. Siyah ırkta, uzak doğuda ve Amerikan yerlilerinde, bazı ailelerde SLE sıklığında artma olduğu gösterilmiştir. Eğer bir aile bireyinde SLE varsa, tek yumurta ikizlerinde SLE gelişme riski yaklaşık %30 ve diğer birinci derece akrabalar için %5 artmıştır. Çevresel faktörlerin genetik yatkınlığı olan bireylerde tetikleyici rol oynadığı düşüncesi ağır basmaktadır. Bu faktörler içerisinde özellikle viruslar, ultraviyole ışığı ve ilaçlar sayılabilir. SLE gelişmesinde kadın cinsiyeti de önemli bir risk faktörüdür.

  Türkiye'de SLE'nin hangi sıklıkla görüldüğü araştırılmamıştır. Bu tür araştırmaların yapıldığı ülkelerde 100.000 kişide 40 ila 100 kişide görülür. Her yaşta ortaya çıkabilirse de, en sık 13-40 yaşları arasında görülür. Hastaların %90’ı doğurganlık yaşındaki kadınlardır. Kadın/Erkek oranı 9/1dir. SLE, çocuklarda ve yaşlılarda da görülür. Kız çocuklarında erkek çocuklarına oranla üç katı fazladır.

  Hastalığın başlangıcında hastalarda yorgunluk ve eklem şişmesi gibi bir veya iki yakınma olur. Sonra SLE’nin diğer özellikleri gelişebilir. Tutulan organlara göre hastalığın şiddeti hastadan hastaya değişir. Lupus hastalığı tamamen ortadan kalkmayan ancak alevlenen ve sönen, belli dönemlerde ilaçlarla yatıştırılması gereken bir hastalıktır. Tanı konduğunda çoğu hastada yorgunluk, ateş ve kilo kaybı gibi yakınmalar görülür . SLE’li hastaların yaklaşık %90’ında ilk yakınma eklem iltihabı (artrit) veya eklem ağrısıdır (artralji). Lupus’a bağlı eklem iltihabı çoğunlukla eklemlerde kalıcı hasar ya da şekil bozukluğuna neden olmaz. Deri, saç ve vücudumuzun ıslak yüzeylerinde (mukoza denir) görülen bozukluklar SLE’nin ikinci en sık görülen belirtileridir (Hastaların %85’inde). SLE’de birçok değişik tipte deri belirtileri görülebilir. Her iki yanak ve burun köprüsünü kaplayan, burun ve dudak arası oluklarda görülmeyen, karşıdan bakınca gövdesi burun olan bir kelebekmiş gibi görünen kırmızımsı döküntü (malar döküntü) olabilir. Ayrıca kurdeşen, sivilce, çıban benzeri yaralar, harita tarzı görünüm, cilt altı yağ dokusu iltihabı, saç dökülmesi gibi diğer deri belirtileri de görülebilir. Bazen ağız ya da burun içinde zaman zaman acı verebilen yaralar çıkabilir. Raynaud belirtisi görülebilir (“reyno” okunur, soğukta el veya ayakta ortaya çıkan beyazlaşma, morarma ardında kızarma anlamına gelir). Hastaların %50-60’ında fotosensitivite (ışık duyarlılığı) bulunur.Güneş ışınları ile cilt yakınmaları artabilir ayrıca genel olarak hastalıkta da alevlenme görülebilir. Yaklaşık %50 hastada klinik olarak belirgin böbrek tutulumu olur. Böbrek yetmezliği SLE hastalarında önemli bir ölüm nedenidir. SLE’de akciğer, kalp veya karın zarı iltihabı ortaya çıkabilir. Nefes almakla,öksürmekle artan yan ağrısına neden olabilir. Buna rağmen akciğer filmlerinde bozukluk görülmeyebilir. SLE kalbin tüm tabakalarında iltihaplanmaya neden olabilir. Libman sacks endokarditi (kalbin iç tabakasının iltihabı) SLE’nin tipik kalp bulgusudur. Lupusta kalp kapakçığı hastalığı da görülebilir. Damar bulgusu bulgu olarak da hastaların %10’unda daha çok bacaklarda damar içi pıhtılaşma gelişir. Sinir sistemi belirtiler de bu hastalarda oldukça değişiktir. Hastalarda psikoz, depresyon gibi bulgular yanında sara nöbetleri, beyin kanaması, geçici felçler görülebilir. Psikiyatrik bulgulardan depresyon, psikoz kortizon kullanımına da bağlı olabilir. Bu durumda ilacı kesmek gerekir. Hastaların %50’ sinde mide barsak sistemi bulguları saptanır. İştahsızlık, bulantı, kusma en sık olanlarıdır. Bu bulgular karın zarı iltihabına, bağırsağın damarsal hastalığına veya ilaç tedavilerine bağlı olabilir. Mide barsak tutulumu, yemek borusuna ait bulgular, barsağı besleyen damarların iltihabı, iltihabi bağırsak hastalıkları, pankreas iltihabı veya karaciger hastalığı şeklinde kendini gösterir. Hafif veya orta derecede dalak büyüklüğü hastaların %20’sinde saptanır. Klinik olarak hastalığın aktif olduğu dönemlerde, hastaların yarısında boyun, koltukaltı ve kasıkta bezeler (lenf bezleri) ortaya çıkabilir.. Hastaların küçük bir kısmında önemli derecede kan hücre yıkımı görülür. Bunu dışında diğer kan hücrelerinde de anormallikler ve azalmalar görülebilir. ANA (antinükleer antikor), sadece SLE hastalarında bozuk bulunan bir tahlil değildir. Pozitifliği SLE düşündürür. Aynı aileden anti-DNA adı verilen bir tahlil, daha çok Lupus’a özgüdür. Hastaların yaklaşık üçte ikisinde bulunur.

  SLE iyileşme ve alevlenme dönemleriyle seyreden bir hastalıktır. Alevlenme dönemlerinde kortizon dışı antiromatizmal ilaçlar, sıtma ilaçları, kortizon ve immunsupresif (bağışıklı sistemini baskılayıcı) ilaçlar kullanılabilir.

  Kortizonun kullanılmaya başlanmasından önce ölümcül olabilen bu hastalıkta bağışıklık sistemini düzenleyen tedaviler sayesinde hastalık kontrol altında tutulabilmektedir. Sistemik lupus tam olarak ortadan kaldırılabilen bir hastalıktır.  (goodboyum 22.09.2009 18:38)
 8. (bkz: Loopus)
  (rainbow 22.09.2009 21:22)
 9. Deri veremi olarak da bilinen bir bağışıklık sistemi hastalığı. Selena Gomez'in de muzdarip olduğu bir rahatsızlık.
  (nvrnyk 04.01.2014 20:14)


Vampircik - 2005 - 2015

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.