ki kendisini shutter dan biliriz 


aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

fakat şöyle benzer şeyler bulduk:ki ki ki ko ko ko