ki hemcislerimle pek anla��amam 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.