kendime s��yledim bunu 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:kender
kendi
kendi adn tayan ilk albm
kendi att ta kuyudan karmak
kendi bal altna hznl veda yazlar girme