kalbim seni bir yaz kusu dinler gibi dinler 


aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

fakat şöyle benzer şeyler bulduk:kalb
kalb i küll
kalb-i ba z
kalb-i metruk
kalbden kalbe yol vardir