k��ymet bilmemek 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.