k��rfez sava���� 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.