k��r k��t��k sarho�� 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.