k������l de cebime gir 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.