istifini bozmamak 


aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

fakat şöyle benzer şeyler bulduk:istiap
istiap haddi
istiare
istibdat
istibdat dönemi