istanbul ��niveristesi i��letme fak��ltesi 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:istaka
istampa
istanblue
istanbu la kar yaarsa
istanbul