illa erkek/k��z arkada�� olmak zorunda de��il 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:illa
illallah
illallah etmek
illapa