herkesi de��il baz��lar��n�� 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:herk
herkes
herkes ayn hayatta
herkes dinlesin
herkes gibi olmak