her yigidin bir yo��urt yeyi��i vard��r 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:her aile en az ocuk yapmal
her akam
her an gitmeler zerine
her anadolu niversiteliyi akretimli sanmak
her arz kendi talebini yaratr