hastasýyým 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:hast
hasta
hasta barsak sendromu
hasta bina sendromu
hasta etmek