halet i nezi

 1. Halet-i nezi': Ölüm hali, sekarat-ı mevt.

  Ölüm anında, insanların yaşarken Allah'a olan yakınlıklarına göre değişen halleri. Allah "Ben onlara sizden daha yakınım fakat siz görmezsiniz" buyuruyor. (Mülk suresi)
  Halk arasında yorgan paralamak olarak bilinen hal, aslında ruhun Allah'ın yakınlığına alışmaya çalışmasıymış.
  Bu dünya hayatında O'nunla olanlar kolayca yaklaşıyorlar. Ama O'nu tanımayanlar, bilmeyenler ise o yakınlıktan, o güzellikten ürküp çekiniyorlar ve titriyorlarmış.
  Ölüm ânı buymuş.

  (hashacip 28.01.2011 02:01)


Vampircik - 2005 - 2015

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.