h��seyin ��zmez k��z yurdu 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.