geli��mekte olan ��lkeler 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:gelibolu
gelid
gelin
gelin arabas
gelin ata binmi ya nasip demi