gece gece nerden aklýma geldi þimdi 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:gece
gece ackmas
gece ayakkabs
gece bitkilerinden
gece daha yeni balyor