ge��en haftan��n en be��enilen tan��mlar�� 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.