g��zel bir seyirlik bence 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.