g��rev ��ubu��u 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.