g��lgeye dikkat 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.