g��l ����valyeleri 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.