g��ksel avrat 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.