fizik bir ders de������������ildir 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:fizibilite
fizibilite raporu
fizik
fizik blmnde ders ismi ksaltmalar
fiziki