feyz��'l furkan mealindendir 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:feyz al
feyza
feyza hepilingirler
feyzalmak
feyzi berdibek