ek��i karma 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.