ejderan 


aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

fakat şöyle benzer şeyler bulduk:ejder
ejder kapanı
ejderha
ejderha dövmeli kız
ejderha mızrağı