egemenlik kay��ts��z ��arts��z allah ��nd��r 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:egemen
egemen ba
egemenlik
egemenlik alan
egemenlik kaytsz artsz allah ndr