e.r. u��u��larda 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.