e����lenmek 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.