duyarlýlýk 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:duyan gelmi
duyarga
duyarkat
duyarl
duyarszlk