dj ��ekilbiri 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.