dahi anlam��ndaki de ayr�� yaz��l��r 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:dahi
dahi anlamina gelen de
dahi anlamna gelmeyen de
dahi anlamndaki de
dahi anlamndaki de ayr yazlr