d��nya evine girmek 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.