d��nden bug��ne 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.