d����manl��k 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.