ci��erdelen 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.