burada k��f��rl�� ifade var, de��i��tirdim 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:burada
burada gsterdii gibi gstermiyor
burada kurallar ben koyarm
burada laf ok
burada ne yazldysa o