bu isimlendirmeler pek bir kar������k 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:bu ikiliye dikkat
bu internet sitesinde ya da her zaman ayr yazlr
bu i zor yonca
bu iin akas olmaz
bu iler adam iler