bir rivayete g��re ailesini ��ld��rd�� diye ge��er 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:bir 7 65 liim bile yok
bir abdlhamid mdafaanamesi
bir acayip adam
bir ada hikayesi
bir adam