bi git ya 


aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

fakat şöyle benzer şeyler bulduk:bi gün hiç unutmam