b��yle bir makine bulamad��m diyarda����m 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.