ayr��ca bunlardan dolay�� beni de mest eden 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.