art��k her ne ise o 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.